Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Zambrowa
14.11.2005 r., godz. 13.53

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie ogłasza, że Uchwałą Rady Miasta Zambrów Nr 182/XXXVI/05 z dnia 25 października 2005 r. „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Zambrowa” obowiązująca w roku 2005, została przedłużona o jeden rok to jest do dnia 31.12.2006 r.
© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.