Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Taryfa dla ciepła
15.12.2006 r., godz. 07.47

Zgodnie z decyzją nr OLB-4210-24(10)2006/183/V/AG Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 12 października 2006r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła obowiązującą od 1 grudnia 2006r.

Maria Kos© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.