Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Przerwa w dostawie ciepłej wody
18.05.2009 r., godz. 07.00

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o. w Zambrowie zawiadamia, że w terminie od 01 - 03 czerwca 2009 r. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Powyższa przerwa podyktowana jest potrzebą przeprowadzenia konserwacji urządzeń ciepłowniczych.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz.92 z 2007 r.).

Za powstałe utrudnienia w okresie przerwy w dostawie energii cieplnej serdecznie przepraszamy.

GZ© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.