Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
09.08.2011 r., godz. 12.52

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o. w Zambrowie zawiadamia, że w terminie od 22 – 24 sierpnia 2011 r. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Powyższa przerwa podyktowana jest potrzebą przeprowadzenia konserwacji urządzeń ciepłowniczych.
Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. Nr 16, poz.92 z 2007 r.).
Za powstałe utrudnienia w okresie przerwy w dostawie energii cieplnej serdecznie przepraszamy.

Maria Kos© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.