Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Taryfa dla ciepła.
26.01.2012 r., godz. 14.52

Zgodnie z decyzją nr OLB-4210-33(11)2011/2012/183/IX/MSZ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 04 stycznia 2012r.zatwierdził nową taryfę dla ciepła obowiązującą od 25 stycznia 2012r.
Taryfa w załączeniu

Maria Kos© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.