Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Taryfa dla ciepła
15.03.2013 r., godz. 14.23

Zgodnie z decyzją nr OLB-4210-48(7)/2012/2013/183/X/ASZ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 08 stycznia 2013r.zatwierdził nową taryfę dla ciepła.
Taryfa w załączeniu


Maria Kos© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.