Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Komunikat: zapowiedź przerwy w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej
12.08.2013 r., godz. 08.49

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o. w Zambrowie zawiadamia, że w terminie od 26 do 28 sierpnia 2013 r. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Powyższa przerwa podyktowana jest potrzebą przeprowadzenia konserwacji urządzeń ciepłowniczych.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92 z 2007 r.)

Za powstałe utrudnienia w okresie przerwy w dostawie energii cieplnej serdecznie przepraszamy.


Prezes ZCiW Sp. z o.o. inż. Stefan Piszczatowski



© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.