Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Komunikat o przedłużeniu taryfy na wodę na rok 2016
27.11.2015 r., godz. 12.28

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II nr 5 zawiadamia, że na rok 2016 została przedłużona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca w 2015 roku.

Przedłużenie taryfy zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 64/XII/15 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 listopada 2015 r.
W załączeniu zestawienie cen opłat.

Maria Kos© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.