Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Zakończenie sezonu grzewczego.
05.05.2016 r., godz. 13.48

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie zawiadamia, że w związku ze zgłoszeniem głównych odbiorców ciepła o wyłączeniu ogrzewania w ich zasobach, zmuszeni jesteśmy do zatrzymania dostaw ciepła do odbiorców zasilanych z grupowych węzłów cieplnych. Wstrzymanie dostawy ciepła do obiektów następuje z dniem 05.05.2016r.
W związku z powyższym prosimy o zamknięcie głównych zaworów odcinających i zabezpieczenie instalacji przed ubytkiem wody.

ZCiW Sp. z o.o.© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.