Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Komunikat o przerwach w dostawie wody
19.08.2016 r., godz. 08.12

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o. w Zambrowie zawiadamia, że w terminie od 29 sierpnia – 02 września 2016 r. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Powyższa przerwa podyktowana jest potrzebą przeprowadzenia konserwacji urządzeń ciepłowniczych.
Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz.92 z 2007 r.).
Za powstałe utrudnienia w okresie przerwy w dostawie energii cieplnej serdecznie przepraszamy.

M.Kos© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.