Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Oferta sprzedaży
24.07.2017 r., godz. 14.22

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:
Łyżkę do ładowarki kołowej Fadroma Ł-34 o szerokości 310 cm i pojemności ok. 5 m3.
Sprzęt można obejrzeć w każdy dzień roboczy w godz. 8:00 - 14:00.
Osoby do kontaktu:
- Cezary Lasek – tel. 664067972 - w sprawie łyżki do Ł-34.
Osoby zainteresowane zakupem ww. sprzętu proszone są o złożenie oferty z podaniem ceny w biurze ZCiW Sp. z o.o. ul. Papieża Jana Pawła II 5, 18-300 Zambrów.

ZCiW Sp. z o.o.



© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.