Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Przedłużenie obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018
07.12.2017 r., godz. 14.20

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie zawiadamia, że na rok 2018 została przedłużona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca w 2017r.
Taryfa w załączeniu.

Maria Kos© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2019 r.