Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Nowa taryfa dla ciepła
05.03.2018 r., godz. 08.42

Zgodnie z decyzją nr OLB.4210.2.2018.EBO Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 27 lutego 2018 r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła.
Taryfa w załączeniu.Maria Kos© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.