Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Aktualności
 
 
Komunikat ZCiW Sp. z o.o. w Zambrowie w sprawie Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 10.04.2015r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.
13.04.2015 r., godz. 14.50

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. odnosząc się do informacji podanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie w dniu 10.04.2015r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez mieszkańców będących odbiorcami wody ze Spółki ZCiW w Zambrowie pragnie przeprosić za zaistniałą sytuację i związane z nią utrudnienia oraz zwraca się z prośbą o wyrozumiałość do chwili przywrócenia jakości wody do obowiązujących norm.
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. podjęło natychmiastowe działanie zaraz po otrzymaniu telefonogramu od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie jeszcze przed wydaniem stosownej przez organ decyzji.
W dniu 13.04.2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie pobrał próby wody z punktów poboru oraz z ujęć wody.
Jednocześnie informujemy iż, ZCiW Sp. z o.o. przeprowadza badania wody według harmonogramu ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zambrowie na podstawie obowiązujących przepisów. Przeprowadzonych jest w sumie 18 kontroli rocznie, a więc częściej niż raz w miesiącu.
Badania przeprowadza Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie.
Bakterie grupy coli (wszystkie bakterie grupy coli) - zostały uznane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Bakterie grupy coli mogą pochodzić z wód wzbogaconych w substancje organiczne, takich jak ścieki lub rozkładające się resztki pochodzenia roślinnego i z gleby. Tak więc z bakteriami z tej grupy mamy kontakt na co dzień.
Skala problemu jest więc nie w samym pojawieniu się bakterii w badanej próbce wody , a przede wszystkim w ilości , a więc stężeniu w danej chwili w sieci wodociągowej. Zgodnie z załączoną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie w dwóch próbach wody na cztery pobrane do analizy wykryto bakterie grupy coli w liczbie 2 i 1 [ jtk] w 100 ml wody.
Jak pisze prasa z różnych stron Polski pojawienie się bakterii z grupy coli nie jest precedensem. Rocznie problem pojawienia się bakterii w wodzie dotyka kilkunastu miast w Polsce i niestety jest ryzykiem w prowadzonej w tego typu działalności.
Opierając się na literaturze fachowej pragniemy poinformować ,że wykryta ilość bakterii w badanych próbkach nie powinna być zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego.
Jeszcze raz przepraszamy za powstałe utrudnienia i niepokój jaki wprowadziła zaistniała sytuacja.

ZCiW Sp. z o.o. w Zambrowie

ZCiW Sp. z o.o.

 
 

 
Załączniki:
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2018 r.